BJVM College

school and education

Talk to us

+91 2692 230145

CONTACT US

ADDRESS

Bhikhabhai Jivabhai Vanijya Mahavidyalaya,
Opp. Shastri Ground, Nana Bazar,
Vallabh Vidyanagar -388120
Dist: Anand, State: Gujarat, INDIA

PHONE

02692- 230145

EMAIL

bjvm_vvnagar@yahoo.com

Talk to us

+91 2692 230145